Máy chủ vật lý

Máy chủ vật lý
CPU 2x E5-2670 (16C/32T)


Ram 32GB DDR3


Dung lượng 500GB SSD


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
SV1 Giá 3,000,000/6 tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 2x E5-2680 (20C/40T)


Ram 64GB DDR3


Dung lượng 1000GB SSD


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
SV2 Giá 3,500,000/6 tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 2x E5-2678 (24C/48T)


Ram 64GB DDR4


Dung lượng 1000GB SSD


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
SV3 Giá 4,000,000/6 tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 2x Xeon Silver 4210 (20C/40T)


Ram 64GB DDR4


Dung lượng 1000GB SSD


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
SV4 Giá 7,000,000/6 tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay